wydrukowane przez http://wien-umland.city-map.at/city/db/330203020006

Program kinowy 27.01.2020:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!