wydrukowane przez https://wien-umland.city-map.at/city/db/330203020006

Program kinowy 26.02.2024:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!