Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Hawlik's Schlemmereck.